Matkailuwebinaarisarja kevät 2021

Seutukaupunkien yritysverkostot -projektilla on kerätty 2020-2021 esimerkki-casejä matkailun edelläkävijä yrityksistä teemoina: digitaalisuuden hyödyntäminen, vastuullisuus ja ympärivuotisuus. Näistä esimerkkejä tuodaan esille 30 yritystarinan julkaisussa sekä kolmen webinaarin sarjassa. Kussakin webinaarissa keskitytään yhteen edellä kuvatuista teemoista. Webinaareihin ovat tervetulleita kaikki matkailuyritykset ja matkailun asiantuntijat.

Katso lisää ja ilmoittaudu tästä.

Suomi on enenevässä määrin kiinnostava matkailumaa myös suomalaisille itselleen.

Suomalaisten motiivit kotimaan matkailuun ovat moninaiset: nähtävyydet, luontoelämykset, monipuoliset aktiviteettimahdollisuudet, kulttuuri, historia, ruoka. Elinkeino kasvaa ja kehittyy aktiivisten ja kasvu- sekä kehityshakuisten yrittäjien myötä ja sillä on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia.

Seutukaupungit – nuo elinkeinoelämänsä tuntevat ja ketterät alueidensa keskukset tarjoavat erinomaiset toimintamahdollisuudet matkailualan yrityksille. Seutukaupunkeihin onkin syntynyt todellisia matkailun hiottuja helmiä; niissä on paljon paikallista, omintakeista ja historiallista tarjontaa, ruokakulttuuria sekä elämyksiä.

Seutukaupunkien yritysverkostot-hanke on omalta osaltaan nostanut esiin näitä paikallisia helmiä ja pyrkinyt siten edistämään sekä kaupungin matkailutoimijoiden että matkailuyritysten keskinäistä verkostoitumista.

Hankkeessa mukana olevien seutukaupunkien matkailutoimijoita kokoontui yhteen tammikuussa 2020 Matkamessujen yhteydessä. Tuossa tapaamisessa ideoitiin kaikkia tahoja hyödyntävää hanketoimintaa. Ideoinnin tuloksena päädyttiin siihen, että hankkeessa etsitään luovasti ja innovatiivisesti erilaisten matkailijoiden tarpeita tyydyttäviä ratkaisuja ja elämyksiä tuottavia matkailun edelläkävijäyrityksiä seutukaupungeissa. Niiden parhaista käytännöistä kootaan sähköinen julkaisu.

Hankkeessa mukana olevat kaupunkien matkailutoimijat ovat olleet aktiivisia ja julkaisun onnistumisen kannalta ratkaisevia asiantuntijoita yritysten vinkkauksessa. Heillä on ollut paras tietämys ja näkemys asiassa.

Hanke keräsi vuoden 2020 aikana 21 eri seutukaupungin 30 matkailuyrityksestä hyviä käytänteitä liittyen ympärivuotisuuteen, vastuullisuuteen ja digitaalisuuteen. Vastuullisuusteema ymmärrettiin laajasti sosiokulttuurisena, taloudellisena sekä ekologisena vastuullisuutena.

Jaa tämä artikkeli